STEUN ONZE STRIJD VOOR DE DOLFIJNEN

U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen. Onze donateurs ontvangen driemaal per jaar de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze campagne.

Machtiging
Ook kunt u er voor kiezen om donateur te worden vanaf 2,- Euro per maand door het machtigingsformulier onderaan deze pagina in te vullen.

Online doneren
Door op onderstaande knop te klikken kunt u er voor kiezen om een online betaling te doen via Geef Gratis.

ONLINE DONEREN

Vrijblijvende gift
U kunt vrijblijvend een gift overmaken op bankrekeningnummer 784759316 ten name van Stichting Dolphinmotion te Nijmegen.

Voor betalingen vanuit het buitenland in Euro’s:
IBAN: NL44-TRIO-784759316
BIC: TRIONL2U

Belastingtechnisch voordelig steunen
Wilt u ons met een grote bijdrage steunen?
Neem dan contact met ons op.

MACHTIGINGSFORMULIER
Help de dolfijnen en word donateur!

Stichting Dolphinmotion waardeert uw financiële bijdrage enorm. De opbrengst is voor de aanschaf, onderhoud en laten rijden van de bus. We gaan op een verantwoorde manier om met de donaties die wij ontvangen. Geen salarissen maar een klein en gemotiveerd vrijwilligers team.

Met uw financiële bijdrage zorgt u ervoor dat wij ons werk kunnen voortzetten. Wordt donateur voor een bijdrage van minimaal € 2,- per maand, bij € 4,- per maand ontvangt u van ons een gratis t-shirt!

Machtiging
Hierbij machtig ik, ondergetekende, Stichting Dolphinmotion om tot wederopzegging eens per: maand kwartaal half jaar jaar eenmalig
een bedrag af te schrijven van:
Persoonlijke gegevens
Dhr. Mevr.
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Geboortejaar:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Wilt u de digitale nieuwsbrief ontvangen? ja nee
Wilt u de papieren nieuwsbrief ontvangen?
(verschijnt 1 keer per jaar)
ja nee
Hierbij geef ik toestemming om het verschuldigde bedrag van mijn (post)bankrekening af te schrijven. Als ik het niet eens ben met de afboeking kan ik het bedrag probleemloos terugvorderen via mijn bank. ja
Rekeningnummer:
Wilt u het gratis t-shirt ontvangen als dank voor uw donatie? (bij een bedrag van minimaal € 48,- op jaarbasis) ja nee
Eventuele vraag/opmerking:
T-shirts
De T-shirts zijn binnen! U kunt deze hier bestellen.
Hosting & programmering:
Vormgeving in samenwerking met moonsenses.
Stichting Dolphinmotion - Triodos bankrekeningnr. 784759316